BOSTADSRÄTT

Du blir medlem i en ekonomisk förening

Att köpa en ny bostad är förmodligen en av de största investeringar som du gör i livet. Vi på Götenehus vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig. Här kan du läsa om de olika stegen fram till ditt nya hem.

Att köpa en bostadsrätt

Förenklat får du som medlem i en ekonomisk förening rätten att nyttja en viss bostad utan tidsbegränsning. Det vill säga, du äger inte bostaden fysiskt men har en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. När du köper en bostadsrätt blir du förenklat sagt delägare i hela bostadsrättsföreningens fastighet. Det kan vara en lägenhet, ett radhus, ett kedjehus eller en villa.

I en bostadsrättsförening ska medlemmarna kunna bo till självkostnadspris. Därför betalar du, utöver insatsen, en månadsavgift som ska täcka din andel av föreningens kostnader för sådant som räntor, drift och fastighetsförsäkring.

Ju bättre föreningens medlemmar sköter bostadsrättsföreningen, desto bättre blir föreningens ekonomi. Därmed kan värdet på din bostad öka.

Så här går det till

1. Intresseanmälan

När du hittat ett boende som du är intresserad av hos oss gör du en intresseanmälan och får därefter löpande information om hur bostadsområdet utvecklas och inbjudan till säljstart.

2. Säljstart

När det är säljstart så presenterar vi tillsammans med mäklaren både området och bostäderna. I samband med detta har du möjlighet att boka din bostad.

3. Bokningsavtal

Bokningsavtalet innebär att vi reserverar din bostad och i samband med detta betalar du en bokningsavgift. Avgiften räknas sedan av förskottet vid tecknande av förhandsavtal. Om projektet av någon anledning inte genomförs återbetalar vi din bokningsavgift.

4. Förhandsavtal

Nästa steg är att teckna ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med detta betalar du in ett förskott. Förskottet är en del av insatsen. Avtalet innebär att föreningen lovar att upplåta just din bostadsrätt till dig och du lovar att köpa den. Förhandsavtalet bygger på kostnadskalkylen som är granskad av två godkända intygsgivare.

5. Inredningsval

Efter att förhandsavtalet upprättats har du möjlighet att boka ett personligt möte med kundansvarig gällande inredningsvalen. Vilka val som är möjliga för just din bostad presenteras i material framtaget för ditt projekt.

6. Upplåtelseavtal

I god tid innan inflyttning upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan, som är godkänd av två intygsgivare utsedda av Boverket.

7. Besiktning

Några veckor innan tillträdet görs en förbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningen sker mellan Götenehus och bostadsrättsföreningen som representeras av styrelsen. Besiktningen ska säkerställa att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för nya bostäder. Strax innan tillträdet görs en slutbesiktning och du bjuds in att delta för att ta del av hur din nya bostad granskats och bedömts.

8. Slutbetalning

Slutbetalningen av bostadsrätten betalas enligt upplåtelseavtalet och ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast 5 dagar innan tillträdet. Även eventuella kostnadsbelagda inredningsval ska vara betalda senast 5 dagar innan tillträdet.

9. Inflyttning

På tillträdesdagen överlämnas bostaden till dig. Av kundansvarig får du nycklar och en enkel genomgång av din nya bostad. Nu övergår ansvaret till dig och du kan flytta in. Välkommen hem!

10. Eftermarknad under garantitiden

Vår eftermarknadsavdelning hjälper din bostadsrättsförening eventuella garantiärenden. Garantitiden är fem år.