HÅLLBARHET

Vi tänker på morgondagen

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och arbetar ständigt med att utveckla våra bostäder på ett pålitligt, ansvarstagande och etiskt sätt. Vår målsättning är att skapa bekväma och trivsamma bostäder i sunda och hållbara kvarter och vi tar självklart hänsyn till hållbarhet under hela processens gång.

Ett bekvämt och trivsamt boende

En bostad från Götenehus innebär ett bekvämt och trivsamt boende med en sund boendemiljö och miljöhänsyn som en självklar grund. Din bostad har en långsiktig hållbarhet såväl tekniskt som estetiskt, där enkelhet, form och material samspelar.

När du köper en bostad av oss kan du lita på att du flyttar in i ett hem som är:

• Byggt av svenskt trä. Alla stommar är tillverkade av svenskt PEFC-certifierat trä. En certifiering som verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk.
• En del av en trygg och hälsosam kvartersmiljö.
• Utrustat med energibesparande produkter såsom vitvaror, fönster och snålspolande blandare för att uppfylla energikraven i BBR (Boverkets byggregler).
• Utrustat med individuell mätning så att du får kontroll över din energiförbrukning.
• Byggt för att släppa in solens strålar och välbehövligt dagsljus.
• Utformat för att du enkelt ska kunna välja cykeln framför bilen.

Att ditt boende ska vara så hållbart som möjligt är en självklar del i det vi kallar för inbyggd omtanke!

Nöjd kund-index (NKI)

Alla som flyttar in i en bostad från Götenehus får utvärdera oss som leverantör. Mätningarna utförs av Prognoscentret och resulterar i ett Nöjd kund-index, även kallat NKI, något som vi på Götenehus värderar som vårt viktigaste kvalitetsmål.

Vi arbetar aktivt med att göra våra kunder nöjda, för vi vet att nöjda kunder är kunder som bor kvar. En nöjd kund tar hand om sin bostad vilket minskar slitage. Det minskar också kundens benägenhet att flytta vilket i sig minskar resursanvändning som uppstår vid flytt och anpassning av en bostad till en ny köpares behov och preferenser. Men framför allt skapar nöjda kunder ett tryggt grannskap där grannarna lär känna varandra och får en relation till varandra. Helt enkelt en bra uppväxtmiljö för barn och en byggsten i ett inkluderande samhälle.

NKI-mätningen ger oss verktyg att analysera våra styrkor och svagheter.  På så sätt kan vi utveckla vår verksamhet och förbättra leveransen till kund. Resultatet av våra mätningar motiverar och guidar oss till att göra ett bra jobb från start till mål.