HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet

Vi producerar alla våra bostäder av svenskt PEFC-certifierat trä. PEFC är en certifiering som verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk. Trä binder koldioxid under hela sin livstid och att tillverka bostäder av trä kräver mindre energi än många andra materialslag. Trä är det enda helt förnybara byggnadsmaterialet och ett utmärkt val när det gäller resurshushållning, energianvändning och koldioxidutsläpp.

Bostäderna vi bygger uppfyller BBRs energikrav (Boverkets byggregler). Väggarna är välisolerade och vi arbetar aktivt med att minimera värmeläckage i bostädernas ”skal” (väggar, fönster, dörrar och vindsbjälklag) för att hålla nere energiförbrukning. För att säkerställa skalets täthet provtrycker vi våra bostäder. I snitt förbrukar våra levererade bostäder ca 25% mindre energi än kraven i BBR (Boverkets byggregler).

Vi bygger merparten av våra bostäder i Götene, oavsett om det är småhus eller flerfamiljshus. I våra moderna fabriker skapar vi planelement och tredimensionella volymer med färdiga ytskikt och inredningar. Tack vare en standardiserad process och god arbetsmiljö uppnår vi högt ställda krav på kvalitet och låg energiförbrukning. Vi har även en solcellsanläggning på vårt fabriksområde som minskar behovet av köpt el. Cirka 80% av elproduktionen härifrån används till vår egen verksamhet, resten säljs till andra brukare..

Götenehus är ISO-certifierade enligt miljöledningssystemet 14001 och kvalitetssystemet 9001. Vi använder material från etablerade leverantörer som till största delen är ISO-certifierade och samarbetar i möjligaste mån med lokala leverantörer för att minska transporter.

Vi är med och arbetar aktivt i branschorganisationer, akademin, myndigheter och näringslivet för att industrialiserade trähusproduktionen utvecklas och blir ett självklart alternativ i allt fler typer av bostäder på marknaden.

Trä – det enda helt förnybara byggnadsmaterialet