HÅLLBARHET

Ekonomisk hållbarhet

Vår moderna industriella byggteknik och möjlighet till gruppbebyggelse gör oss kostnadseffektiva. Dessa stordriftsfördelar gör att vi kan hålla nere kostnaderna och därmed priserna på bostäderna. På så sätt kan vi bygga bostadsområden som är tillgängliga för fler i samhället. Genom att mixa upplåtelseformer och storleken på bostäder i bostadsområden vill vi bidra till ett diversifierat grannskap.

Vår intention är att minska och effektivisera användandet av resurser, både för våra kunder och för oss som företag. Vi bygger hus i svenskt trä som är en förnybar resurs som vi kan bruka utan att påverka dess tillgång för framtida generation. Fotosyntesen innebär att de växande träden lagrar koldioxid i form av kolföreningar och ju snabbare skogen växer desto mer koldioxid fångas upp. Vår tillväxt vilar på en förnybar resurs, det är vi stolta över.

Industriell byggteknik med en förnyelsebar resurs som grund