VÅR HISTORIA

90 års erfarenhet av inbyggd omtanke

Vår långa historia i den lilla orten Götene på Skaraborgsslätten har anor så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Byggt hus har vi gjort sedan 30-talet, och det gör oss till en av Sveriges äldsta hustillverkare.

När Götene Träindustri bildades 1931 av bröderna Arthur, Martin och Eric Storck så övertog de en verksamhet med anor från slutet av 1800-talet. Fram tills bröderna tog över hade man främst tillverkat dörrar, fönster, köksinredningar, kylskåp och hästkärror. Delar av de gamla fabrikslokalerna finns kvar och används än idag.

Men bröderna hade stora visioner och redan året därpå började man tillverka den monteringsfärdiga sportstugan Götene-stugan. Snart började även tillverkningen av villor för permanentboende och huskatalogen som gavs ut 1932 var den första i sitt slag i Sverige. Allt som kunde göras i trä tillverkades i den egna snickerifabriken, från husstommar och trappor till fönster och dörrar.

Tidiga husmodeller från Götene-stugan

Under femtio- och sextiotalet byggde Götene Träindustri inte bara villor, utan även skolbyggnader och specialprojekt där vi byggde bostäder till områden i Europa som drabbats av naturkatastrofer. Vi arbetade också alltmer med prefabricering vilket innebar snabbare och smidigare byggnationer runt om i Sverige.

I mars 1977 ändrade vi namn till Götenehus AB och flyttade in i vårt nuvarande huvudkontor i Götene. Redan under tidigt åttiotal började vi bygga hus med totalentreprenad, vilket än idag är ett populärt och tryggt sätt att köpa våra hus på. Vi var även bland de första på marknaden att lämna tio års garanti, vilket innebär en trygghet i tio år mot större bygg- och konstruktionsfel. Under de här åren byggde vi även många daghem och förskolor, gruppboenden samt äldreboenden. Detta är något vi fortfarande arbetar med och där vi har stor kompetens.

Våra första bostadsområden uppfördes i början av åttiotalet då en villasäljare sålde flera liknande villor på totalentreprenad i samma område. Vi såg stor potential i denna typ av försäljning och började därför utveckla en verksamhet inriktad på grupphus, mindre hyreshus, daghem, gruppbostäder och kontor, främst kring Götene och Stockholm. Detta ledde till en diversifiering av Götenehus verksamhet och kundgruppen utökades till kommuner, landsting, bostadsbolag och entreprenörer.

Fjorton villor i Margretelund, Österåker

I början av nittiotalet började vi bygga bostadsområden även i Skåne, både som äganderätter och bostadsrätter. Den största bostadsrättsföreningen hittills levereras 1990 till Ängsvik i Värmdö och bestod av 55 bostadsrätter, ett daghem samt gator, ledning och vattenverk.

När vi började få tillgång till mark med syfte att förtäta stadsmiljöer – till exempel genom kommunala markanvisningstävlingar – kompletterades vårt utbud med specialritade hus, anpassade till en specifik miljö.

I början av 2000-talet anställer vi flera projektutvecklare med uppgift att identifiera nya projekt med fokus på Stor-Stockholm, Västsverige, Öresundsregionen och större universitets- och högskoleorter.

2008 års finansiella kris gjorde stora avtryck i försäljningen under tiotalets början men med långsiktighet och anpassad marknadsföring tog vi oss igenom den recession som omgav verksamheten.

2018 uppförde vi vårt första sjuvåningshus i trä på Frostaliden i Skövde. En unik byggnation som utvecklade oss som bostadsbyggare.

2019 förvärvades Swebostad AB vars fokus främst var egenutvecklade radhus och mindre lägenhetsprojekt.

2023 slogs Götenehus och Swebostads bostadsutveckling ihop under det gemensamma produktvarumärket Götenehus Bostad.

Vi ser med tillförsikt på framtiden, och är säkra på att leverera vackra, välplanerade bostäder till nöjda kunder under många år till!