VÅR PRODUKTION

Industriell trähusproduktion

Vi bygger våra bostäder med standardiserade processer i vår husfabrik i Götene. Det ger oss möjligheten att bygga effektiva och ekonomiska bostäder med hög kvalitet i alla led.

Lång erfarenhet av husbyggnation

Sedan år 1931 har vi producerat träprodukter på samma plats i den lilla orten Götene. I början producerades vagnar, sparkstöttingar och byggnadssnickerier vilket under 1930-talet utvecklades till husbyggande. Redan från start var trä det självklara materialet och så har det förblivit.

Genom åren har vi utvecklat vårt husbyggande och idag bygger vi moderna bostäder i en industriell trähusproduktion. Vi ser en industriell produktion som en nyckel till framtidens utmaningar i kapacitet och prisnivå. Det ger oss möjligheten att bygga effektiva och ekonomiska bostäder med hög kvalitet.

En industriell trähusproduktion bidrar också till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Större delen av byggnationen förläggs till en säker och varm arbetsmiljö som är utformad efter medarbetaren och inte tvärtom. En industriell trähusproduktion ger oss förutsättningar att uppnå högt satta miljömål.

Moderna fabrikslokaler

I vår husfabrik för industriell husproduktion av trähus produceras ett brett produktutbud av lägenheter, radhus och fristående villor.

Vi tillverkar väggar, golv och tak som fraktas till byggplatsen. Byggsatserna monteras och byggs sedan antingen av det egna bygg- och anläggningsbolaget Götenehus Entreprenad AB eller externa samarbetspartners.