Referensområden

Nedan följer ett urval av våra färdigställda bostadsområden. Lantligt och stadsnära. Mindre eller större bostäder. Bekväma bostadsrätter i höghus och friliggande villor. Varje område skapar vi utifrån dess förutsättningar och anpassar byggnaderna till omgivningen. Det är vårt sätt att skapa tilltalande boendemiljöer för olika skeden i livet.