HÅLLBARHET

Social hållbarhet

För oss innebär social hållbarhet att vi tar ett helhetsgrepp runt bebyggelse och utemiljö i de bostadsområden vi bygger. Vi skapar gemensamma mötesplatser för alla åldrar genom lekplatser, odlingslotter och pergolor. Med trevliga och inbjudande gemenskapsytor vill vi öppna dörrar och skapa samhörighet mellan det privata rummet i bostaden och det offentliga rummet på gården.

Vårt företag är en del av den företagskultur som finns i den lilla orten Götene. Här tillsammans med andra aktörer skapar vi arbetstillfällen för både kollektivarbetare och tjänstemän. Det ger unga möjlighet att bo kvar eller komma tillbaka efter utbildning i storstaden.

Hos oss på Götenehus ingår även social inkludering i vårt sociala hållbarhetsarbete. Det betyder att våra arbetsplatser och fabriker är utformade för att skapa en god arbetsmiljö för våra anställda. Vi ser exempelvis till att ha bra utrustning i fabriken för att skapa en jämställd arbetsplats där fysisk styrka inte har någon betydelse. Vi arbetar även aktivt med att ta in och lära upp lärlingar, praktikanter och personer med nedsatt funktionsförmåga som behöver ta ett steg in på arbetsmarknaden.

Bostadsområden med ett helhetsgrepp kring både bebyggelse och utemiljö